موفقیت های ما

از موفقیت ها و درخشش هنرآموزان «خوش هنر» در صحنه های بین المللی چه میدانید؟

شرح هر لوح را در ذیل تصویر لوح؛ می توانید مطالعه کنید

دریافت دیپلم به مناسبت موفقیت «خوش هنر» در
 کشف استعداد ها    


دریافت  دیپلم  به دلیل دارا بودن
سهم عمده در حفظ و اشاعه هنرهای فولکلور سنتی جهان

 


 دریافت دیپلم  به همراه
مدال طلای گروه نوازی موسیقی  فلکلور
 گروه برگزیده   
درهشتمین دوره مسابقات فولکلورقهرمانی جهان2018

 


دریافت دیپلم  به دلیل
اجرای   افتخار آمیز        
در   هشتمین دوره مسابقات فولکلورقهرمانی جهان2018


دریافت دیپلم به مناسبت

تحقق استمرار هنر  در میان نسل ها 

نامزدی برای دریافت جایزه ی بزرگ 

اُرفئوس طلایی


 

وسر انجام؛ جایزه بزرگ و مدال طلای فستیوال


می خواهید از آخرین اخبار مطلع شوید؟

عضو شوید